Výstava

Struktura

Tabule z výstavy (příklady)

Výstava se skládá ze čtyř úseků a věnuje se nejen událostem, které předcházely nacionálně socialistickým akcím "Eutanázie"ale i jejich konkrétnímu provedení na území tehdejších obsazených Sudet (Říšská župa Sudety) a Protektorátu Čechy a Morava.
Témata:

  1. Cesta k eutanázii
  2. Za nacionálního socialismu
  3. Vraždění postižených – Akce T4"
  4. Akce "Eutanázie" na území Říšské župy Sudety a v Protektorátu Čechy a Morava