Léčebné a pečovatelské ústavy v Čechách a na Moravě

Přehled

Karte

Poznámka k popisům ústavů

Péče o duševně nemocné v Rakousku slovem i obrazem
"Péče o duševně nemocné v Rakousku slovem i obrazem"

O historii jednotlivých léčebných a pečovatelských ústavů v Říšské župě Sudety a v Protektorátu Čechy a Morava není v Německu a Rakousku známo téměř nic. Aktuální německy psaná literatura, která zkoumá historii ústavů v období nacismu, neexistuje. Z tohoto důvodu byly sepsány obecné informace z historických publikací a archiválií, které mají poskytnout zainteresovanému čtenáři představu o povaze a velikosti zařízení.
Ten, kdo hledá příbuzného, který byl někdy v léčebném ústavu ošetřován nebo v něm zemřel, by se měl nejprve obrátit na současné nemocnice. Pokud byly odpovídající kontakty známy, byly připojeny. Nástupnická zařízení často ještě vlastní přijímací a propouštěcí knihy, z nichž lze požadované informace získat. Přinejmenším by však měla být schopna poskytnout informace, do kterého archivu byly dokumenty předány.
V odkazech najdete příslušné archivy v České republice a Německu.

Popisy níže uvedených léčebných a pečovatelských ústavů většinou pocházejí z knihy "Péče o duševně nemocné v Rakousku slovem i obrazem“, která byla publikována v roce 1912 v Halle/Saale (Německo). Další prameny, například „Závěrečná zpráva o projektu ‚Sudety'" z 4.–13. srpna 1942, pocházejí ze Spolkového archivu (Bundesarchiv) v Berlíně.

Tabulka s víc ústavy byla rovněž sestavena na základě dokumentů spisového fundusu R 96 I ze Spolkového archivu v Berlíně (BAB).