Projekt

Detaily projektu

Zámek Hartheim (2003)

Od 90. let pracovníci Památníků "Eutanázie" v Hartheimu (Horní Rakousko) a v Pirně-Sonnensteinu (Sasko) systematicky sbírají jména všech obětí "Akce T4." Cíl obou pracovišť je sestavení "Knihy obětí", ve které budou pokud možno zmíněni všichni zavraždění. Těmto jménům tak bude navrácena jejich identita a pozůstalí příbuzní dostanou příležitost nad nimi truchlit a uctít jejich památku.

Ke zjištění jmen obětí byly prostudovány a vyhodnoceny dokumenty Spolkového archívu v Berlíně, podklady z léčebných ústavů a z mnoha dalších archívů. Touto metodou se podařilo sesbírat přibližně jmen 11.500 sonnensteinských a 16.000 hartheimských "T4"-obětí. Zpracování dostupných dokumentů ale ukázalo, že výzkum narazil na své hranice. V pramenech dostupných v Německu a v Rakousku se již těžko nechají vypátrat další jména obětí.

Zbytek ještě neevidovaných obětí pochází převážně z původních německých, potažmo Němci osídlených oblastí, které v dnešní době patří k České Republice. Doposud dostupné zdroje na to alespoň jednoznačně poukazují. Například v plánovací dokumentaci centrály "Eutanázie" je zmíněno mnoho sudetských léčeben a pečovatelských ústavů. Jako místo, na kterém obyvatelé těchto ústavů násilnou smrtí zemřeli, přicházejí v úvahu jak Pirna-Sonnenstein tak i Hartheim.

Z těchto důvodů si Spolek Zámek Hartheim v Rakousku, Ústav pro soudobé dějiny při Akademii věd České Republiky (Praha) a nadace Saské památníky na připomenutí obětí vlády politického násilí (Drážďany) Evropské Unie zažádali o Podporu společného projektu k výzkumu nacionálně socialistické "eutanázie" na území dnešní České Republiky.

Tyto webové stránky stejně tak jako zde představené publikace odrážejí aktuální stav výzkumu. Pracovníci tohoto projektu usilují o co nejrychlejší uveřejnění veškerých nových nebo navazujících poznatků na těchto stránkách, aby byl výzkum neustále prezentován ve svém aktuálním stádiu.